Volvo FMX


Кабин

 • Globetrotter cab (аян замын)
  >1-2 хүний унтлагын ортой
  >доторх зайн өндөрийн хэмжээ 196 см
  >доторх зай багтаамж сайтай
 •  Sleeper cab (унтлагын)
  >1 хүний унтлагын ортой
  >доторх зайн өндөрийн хэмжээ 157см
 • Day cab (өдрийн буюу энгийн)
  >доторх зайн өндөрийн хэмжээ 157см

Хөдөлгүүр

 • D11К - 330, 370, 410, 450 морины хүчин чадалтай
 • D13K - 420, 460, 500, 540 морины хүчин чадалтай

Хурдны хайрцаг

 • I-Shift (3 төрөл)
 • Механик (7 төрөл)
 • Powertronic (2 төрөл)

Тэнхлэг

 • Дан хөтлөгчтэй 44-70 тонн даацтай
 • Дунд мосттой 65-120 тонн даацтай
 •