Volvo FL


Кабин

 • Crew cab (багийн)
 • >нэмэлт 7 зорчигчийн суудалтай
  >доторх зай /өндөр 160.5 см, урт 299 см, өргөн 230см/
 • Comfort cab (тухлаг)
  >1 хүний унтлагын ортой
  >ор, суудал нь оффис өрөө маягийн болж өөрчлөгддөг
  >доторх зай /өндөр 160.5 см, урт 200 см, өргөн 230см/ 
 • Day cab (өдрийн буюу энгийн)
  >доторх зай /өндөр 160.5 см, урт 160 см, өргөн 230см/

Хөдөлгүүр

 • D5K - 210, 240 морины хүчин чадалтай
 • D8К - 250, 280 морины хүчин чадалтай

Хурдны хайрцаг

 • I-Sync (2 төрөл)
 • Механик (4 төрөл)        
 • Автомат (2 төрөл)

Тэнхлэг

 • Дан хөтлөгчтэй (3 төрөл)
 • Дунд мосттой (зөвхөн VOLVO FL-ийн 4х4)