Volvo FH

Кабин

 •  Globetrotter XL cab (аян замын том)
  >1-2 хүний унтлагын ортой
  >доторх зайн өндөрийн хэмжээ 220 см
  >доторх зай багтаамж их
 •  Globetrotter cab (аян замын)
  >1-2 хүний унтлагын ортой
  >доторх зайн өндөрийн хэмжээ 205 см
  >доторх зай багтаамж сайтай
 •  Sleeper cab (унтлагын)
  >1 хүний унтлагын ортой
  >доторх зайн өндөрийн хэмжээ 171см
 • Low sleeper cab (унтлагын, нам таазтай)
  >1 хүний унтлагын ортой
  >доторх зайн өндөрийн хэмжээ 147см 

Хөдөлгүүр

 • D13К - 420, 460, 500, 540 морины хүчин чадалтай
 • D16K - 550, 650, 750 морины хүчин чадалтай

Хурдны хайрцаг

 • I-Shift (6 төрөл)
 • I-Shift хос авцуулах холбоо (1 төрөл)
 • Механик (6 төрөл)

Тэнхлэг

 • Дан хөтлөгчтэй 44-70 тонн даацтай
 • Дунд мосттой 70-120 тонн даацтай