Volvo FE


Кабин

 •  Low entry cab (Намхан байрласан)
  >нэмэлт 3 зорчигчийн зэрэгцээ суудалтай
  >доторх зай /өндөр 160.5 см, урт 220 см, өргөн 230см/
 •  Sleeper cab (унтлагын)
  >1 хүний унтлагын ортой
  >доторх зай /өндөр 160.5 см, урт 220 см, өргөн 230см/
 • Comfort cab (тухлаг)
  >1 хүний унтлагын ортой
  >ор, суудал нь оффис өрөө маягийн болж өөрчлөгддөг
  >доторх зай /өндөр 160.5 см, урт 200 см, өргөн 230см/ 
 • Day cab (өдрийн буюу энгийн)
  >доторх зай /өндөр 160.5 см, урт 160 см, өргөн 230см/

Хөдөлгүүр

 • D8К - 250, 280, 320 морины хүчин чадалтай

Хурдны хайрцаг

 • I-Shift (1 төрөл)
 • Механик (2 төрөл)        
  /Low entry cab (Намхан байрласан) кабинтайд ашигдагдахгүй/
 • Автомат (1 төрөл)

Тэнхлэг

 • Дан хөтлөгчтэй 44-70 тонн даацтай
 • Дунд мосттой 70-80 тонн даацтай