ХАБЭА


Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн бодлогыг хэрэгжүүлснээр ажилчдын эрүүл мэндийг хамгаалаад зогсохгүй байгаль орчинд учрах аюулаас урьдчилан сэргийлж чадна. Үүний тулд Монгол улсын хууль, стандартын шаардлагад нийцүүлэн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрсдлийн удирдлага, гүйцэтгэлийг байнга сайжруулж, “Аюулгүй зөв ажиллах” зан үйлийг ажилтан бүрт тасралтгүй төлөвшүүлэх зорилготой.
Мөн аюултай ачаа тээвэрлэх үед жолоочийн болон тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдлыг хангасан зэрэгт хяналт тавьж, зааварчилгаа өгч ажилладаг.