ХАБЭА-Н БОДЛОГО


Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бодлого нь манай компанийн үйл ажиллагааны салшгүй нэг хэсэг юм. Бид Монгол улсын ХАБЭА-н хууль, дүрэм журам, стандартуудыг баримтлан:

Иймд дараах зүйлүүдийг мөрдөн ажилладаг.
>>Жолоочийн эрүүл ахуй
>>Тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал
>>Зорчигч тээвэрлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа
>>Болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх
>>Аюултай ачаа тээвэрлэх үеийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг мөрддөг

Үүний зэрэгцээ “МНТТТ Групп” ХХК-нь  ажилтан, жолооч нарт зориулан ХАБЭА-н аюулгүй ажиллагааны журам, зааварчилгаа, улирлын өөрчлөлттэй холбогдуулан зохих сургалтыг шат дараатай зохион байгуулдаг.