АЧАА ТЭЭВЭР

Манай компани нь анх байгуулагдсан үеэс эхлэн дотооддоо ачаа тээврийн үйлчилгээг явуулж “Оюу толгой” ХХК, Хасбанк, “Хүннү коал” ХХК, “Энержи ресурс” ХХК гэх мэт маш олон компаниудтай хамтран ажилласаар ирсэн. Улмаар 2015 онд “Аюултай ачаа тээвэрлэх тусгай зөвшөөрөл” - тэй болсноор бүх төрлийн ачааг тээвэрлэх боломжтой болсон.     

      >> Энгийн ачаа тээвэрлэлт
      >> Аюултай ачаа тээвэрлэлт

Тээвэрлэлт хийж байсан томоохон ажлуудаас дурьдвал:

Манай компани нь таны ачаа тээшийг хүссэн газарт тань цаг алдалгүй хүргэж, бүрэн бүтэн, найдвартай, аюулгүй байдлыг хангах болно.